Bestyrelsen for Ejerforeningen har udarbejdet diverse Notater og Observationer vedr. Varmecentralen, særligt om det varme forbrugsvand.
Og som alle løbende er blevet sendt til Sjælsø
(
projektudvikler, der har stået for opførelse af ejendommen).

Disse er opstillet herunder - grupperet og i kronologisk rækkefølge (nyeste øverst).
Alle er i pdf-format - og åbner, ved klik på navnet, i et nyt vindue.


 

VARMECENTRAL
Rambøll Tilsynsnotat 3 07.12.2009
Rambøll Tilsynsnotat 2 11.09.2009
Notat V-04 29.06.2009
Rambøll Tilsynsnotat 1 09.06.2009
Observation V-03 26.05.2009
Observation V-02 12.05.2009
Notat V-03 28.04.2009
Notat V-02 25.03.2009
Notat V-01 19.02.2009
Notat Rambøll Brugsvand 19.02.2009
Observation V-01 22.01.2009
OPFUGTNING AF MURVÆRK
Notat E-03 16.11.2010
Notat E-02 22.02.2009
TRAPPEOPGANGE
Notat E-01 18.02.2009
Notat E-04 19.02.2012

 

Tag
Notat T-01 15.01.2012