Ejer og Udlejer 1Udsendt pr. mail
17.11.2010


TIL EJERE, DER UDLEJER DERES LEJLIGHED

På baggrund af en konkret sag, hvor en ejer, der udlejer sin lejlighed, er blevet varslet inkassosag og derved pålagt særlige gebyrer for ikke rettidigt at have betalt fællesudgifter, vil bestyrelsen hermed gøre dig opmærksom på følgende :

Det påhviler ejerne til enhver tid at holde vores administrator Boligexperten,
Vesterbrogade 12, 4. sal, 1620 København K, att. Johnny Rieck (
adm@fasanhaven.dk)
orienteret om ejerens bopæl og hvortil henvendelser vedr. lejlighed skal tilsendes.

Ligeledes er ejernes ansvar at sikre, at regninger vedr. ejerforeningen bliver rettidigt betalt.

Endvidere er det ejernes ansvar at holde administrator og bestyrelse orienteret om et lejerskifte - helst i god tid inden, således at der kan opsættes nye navneskilte ved lejlighedsdøre, postkasser og dørtelefoner. Oplysning om lejerskifte kan gerne mailes til adm@fasanhaven.dk

Nye lejere er velkomne til at tilmelde sig til vores mailingliste, da de fleste informationer om ejendommens drift ikke opsættes som opslag, men kun udsendes som mails.
Tilmelding til mailinglisten kan ske til :
nyt@fasanhaven.dk